Corona-thuisopdrachten resultaten lln.: ‘Maak je eigen Ex Libris’

Een ex libris betekend letterlijk in het latijn ‘uit de boekencollectie van …’. Vroeger had elke rijke edelman of kunstenaar zo zijn naam in een figuratieve afbeelding verwerkt als een soort van stempel. Dit kon een familiewapen zijn, een monogram of een vrije voorstelling. Sommige kunstenaars passen dit nog altijd toe om hun werk met te merken als een logo, afbeelding met een persoonlijke spreuk of motto.

Zie maar eens op in het virtuele museum van de oude drukkerij Plantin-Moretus te Antwerpen: (algemeen om inspiratie op te doen)! Op deze pagina klikken, kan je rechtstreeks Ex Librissen voorbeelden terugvinden zoals ik verwacht van jullie!

‘Maak met de voorste letter(s) van je naam, achternaam een Ex Libris’
– gebruik je eigen eerste letter (of letters als je de achternaam erbij neemt)
– gebruik een zwart-stiftje om over de potloodlijnen te gaan, zodat alles mooi zwart-wit wordt en je de (overbodige) potloodlijnen terug kan uitgommen.
Hier als inspiratie wat goede voorbeelden van klasgenoten:

Afbeelding(1)Afbeelding20200331_ExLibris141936

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitgesteld door Corona-virus: Talent on Stage 2.0, woe 1 april @Arenberg

Arenberg_Minderhedenforum_Publi_v8-flyer-1

Uitgesteld tot nader te bepalen datum door Corona-virus!
Op 1 april 2020 zet het Minderhedenforum tijdens Talent on Stage 2.0  divers talent uit de Antwerpse klassen op het podium!
Dat gedreven leerkrachten belangrijk zijn voor jongeren hoeven we je niet te vertellen. Ze wakkeren interesses aan, vormen een brug tussen de school en thuisomgeving. Voor veel jongeren zijn ze een rolmodel.

De focus van de avond ligt op de diversiteit van het huidige lerarenkorps, want met meer diversiteit in het Antwerpse lerarenkorps kunnen we echt het verschil maken. Aan enthousiasme en good practices is alvast geen gebrek, dat kan je aan de lijve ondervinden tijdens Talent on Stage 2.0!

Kom en geniet mee van:

>> 7 succesverhalen onder begeleiding van Dalilla Hermans op podium gebracht!
>> inspirerende rolmodellen op het podium
>> een fototentoonstelling over ‘Succesverhalen uit het onderwijsveld’ door de studenten journalistiek van de AP Hogeschool, zij geven hiervan ook een boek uit.
>> een infomarkt waarop je kan kennismaken met de verschillende lerarenopleidingen van Antwerpen, projecten zoals Teach for Belgium, PEP, ROOTS, Scum Studios, Safe Space en Onderwijstalent, Atlas van de Stad Antwerpen.
>> dans en zang door de jongeren van Safe Space
>> creatieve getuigenis van jongeren van Scum Studios

Meer info en tickets via deze link

Scholen of jeugdorganisaties die met een groep jongeren willen komen, kunnen onder bepaalde voorwaarden gratis deelnemen. Mail naar luc.vanberlo@minderhedenforum.be voor meer info. 

photo

Talent_ON_STAGE-20ZdTalent_ON_STAGE-20Zc.jpg

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

KULeuven onderzoek 2019: Diversiteit omarmen loont voor alle leerlingen!

Uit de DS, auteur: SIMON GRYMONPREZ

Scholen die aan de slag gaan met de culturele diversiteit van hun leerlingen, verkleinen de kloof tussen allochtone en autochtone scholieren, op het vlak van zowel welzijn als prestaties. Door de aandacht voor multiculturaliteit gaan autochtone scholieren ook niet minder scoren of voelen ze zich niet minder thuis op school. Dat blijkt uit een grootschalige studie bij 66 Vlaamse scholen en 3.131 middelbare scholieren. Onderzoekers van het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie (KU Leuven) bestudeerden hoe het diversiteitsbeleid van een school leerprestaties en welbevinden beïnvloedt.

‘Een multicultureel beleid krijgt zowel de minderheid als de meerderheid mee’, concludeert onderzoeker Loes Meeussen. ‘Bovendien impliceert een multiculturele aanpak geen nivellering.’

De KU Leuven-onderzoekers typeerden aan de hand van het schoolreglement en de school­missie de filosofie en regels van de 66 scholen rond culturele diversiteit. De meeste kiezen voor een ‘kleurenblinde’ aanpak: culturele verschillen worden er genegeerd of irrelevant geacht. De scholen focussen op het individu.

‘Als je culturele verschillen irrelevant acht, doe je niets met de ongelijkheden die bestaan’LOES MEEUSSENOnderzoeker KU Leuven

Een andere groep kiest voor een assimilatiebeleid, dat vooral de ‘Vlaamse’ cultuur benadrukt. Een minderheid van de scholen kiest voor een multiculturele aanpak, die culturele diversiteit erkent en incorporeert in de pedagogische aanpak. Ook zijn er scholen die de verschillende manieren van aanpak combineren.

Nederlands en wiskunde

De 3.131 middelbare scholieren werden op verschillende momenten in 2013 en 2014 bevraagd. Onderzoekers wilden weten of scholieren zich op school thuisvoelden, maar peilden ook naar hun resultaten voor Nederlands en wiskunde.

Na correcties voor een aantal factoren (zoals de opleiding van de ouders en studierichting) scoorden leerlingen met allochtone roots (vooral tweedegeneratiemigranten) in het algemeen minder voor Nederlands en wiskunde en voelden ze zich minder thuis op school dan de autochtone scholieren. Maar op scholen die kiezen voor een multiculturele aanpak verkleint dat verschil én scoren de autochtone scholieren niet minder goed of voelen ze zich niet minder thuis.

Dat laatste is belangrijk, zegt Meeussen. ‘Sommige studies in bedrijfscontexten vonden dat door multicultureel beleid de meerderheid zich aan de kant geschoven voelt. Maar zolang je inclusief multicultureel bent, pikt iedereen een graantje mee.’

Onbedoelde effecten

Opmerkelijk genoeg doet een kleurenblinde aanpak de kloof tussen allochtone en autochtone leerlingen niet verkleinen. ‘De intentie van een kleurenblinde aanpak is goed’, legt Meeussen uit. ‘Maar er zijn onbedoelde effecten. Als je culturele verschillen irrelevant acht, doe je niets met de ongelijkheden die bestaan. Als je zegt dat iedereen gelijk is, geef je bovendien het signaal dat iedereen een beetje gelijk moet zijn. “Laat je culturele achtergrond maar thuis”, lijkt het dan.’

‘Scholen met een kleurenblind of een assimilatiebeleid hebben goede bedoelingen’, erkent Meeussen. ‘Ze willen conflicten en discriminatie op school vermijden. Maar door geen oog te hebben voor de culturele verschillen blijkt dat allochtone jongeren zich minder gewaardeerd voelen. Dat heeft een effect op hun prestaties.’

Drie manieren om ermee om te gaan

● ‘Kleurenblind’ beleid

De school heeft geen oog voor de culturele verschillen tussen de leerlingen of die worden niet relevant geacht. De focus ligt op het individu en er is een nultolerantie ten opzichte van discriminatie. Religieuze symbolen (zoals de hoofddoek) zijn verboden. Het uitgangspunt is: ‘Wij als school zien geen verschil.’

● Assimilisatiebeleid

De school ‘verwerpt’ volgens de onderzoekers culturele diversiteit en staat in het teken van de ‘Vlaamse’ cultuur. Zo geldt er een verbod op hoofddoeken en is het gebruik van een andere moedertaal op school niet toegestaan.

● Multicultureel beleid

De school benadert diversiteit op een positieve manier. Zo zijn er lessen en andere schoolactiviteiten om te leren uit culturele verschillen. Inclusiviteit en diversiteit komen aan bod in de lessen.

https://nieuws.kuleuven.be/nl/2019/multicultureel-beleid-op-school-verkleint-de-kloof-tussen-leerlingen-met-diverse-achtergronden/view?fbclid=IwAR0Q1aYWcZK2Hzh84U60HIXi1tl6OhVQtCqkWWJrjoB2UH5sm29g8sduptI

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0146167219838577

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hoogbegaafd, en toch jaar blijven zitten

 door (jvde)
Aan het einde van het middelbaar is een op de tien begaafde leerlingen al eens blijven zitten.

Voor het eerst brachten onderzoekers van de UGent, de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven uitgebreid in kaart hoe de schoolcarrière van hoogbegaafden verloopt in vergelijking met die van ‘normale’ leerlingen. Opvallend: op het einde van het middelbaar blijkt dat een op de tien hoogbegaafde leerlingen al eens is blijven zitten. Bij jongens zelfs één op de zes.

Kinderen met een IQ boven de 120, of tien procent van de best scorende kinderen op een IQ-test, werden in het onderzoek als hoogbegaafd beschouwd. De onderzoekers analyseerden gegevens van bijna zesduizend leerlingen.

Over het algemeen doen de slimmeriken het beter op school dan anderen, maar naarmate de schoolcarrière vordert, verkleint dat verschil. Op het einde van het middelbaar bleef al één op de tien hoogbegaafden zitten, tegenover 34 procent van de gemiddelde leerlingen. ‘Dat lijkt nog mee te vallen, maar de begaafde groep zou in principe élke richting moeten aankunnen’, zegt projectleidster en schoolpsychologe Karine Verschueren (KU Leuven). ‘Dat heeft onder meer te maken met een gebrek aan motivatie en ondersteuning op school.’

De overstap naar het hoger onderwijs is nog problematischer. Na drie jaar had 39 procent van de hoogbegaafden vertraging opgelopen, wat bijna evenveel is als bij de gemiddelde studenten.

Hoogbegaafdel-lln

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vanuit burgerschapscompetenties werken aan een open, inclusieve en duurzame samenleving

Met deze oproep wil de Koning Boudewijnstichting leerkrachten en andere onderwijsactoren financieel ondersteunen om te experimenteren met nieuwe, participatieve onderwijspraktijken gericht op het ontwikkelen van burgerschapscompetenties.

https://www.veranderwijs.nu/oproep-april-2019?fbclid=IwAR0f1AfQDpn25EHtX52wZ3mRUWKbTQb5vTlIf3g2WGsUPVKZcvt0qtQqcH0

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Creativiteit in het onderwijs verdwijnt!

TheFutureIsFixable

Als leraar heb ik half november op mijn school vernomen dat het vak PO, Plastische Opvoeding, in de eerste graad volgend schooljaar met de helft zal afgebouwd worden. Van 2 lesuren naar 1 u in de eerste jaars A- en B-stroom, vanaf volgend jaar blijft in het 2de jaar zelfs niets meer over, gaat van 1 lesuur naar 0.

Het is vreemd dat in tijden dat ‘out of the box’ denken juist dit vak afbouwt. Er wordt algemeen beweerd dat creatief zijn bij de belangrijkste vaardigheden naar de toekomst hoort. Ook in de eindtermen wordt het benoemd, maar in de praktijk wordt het enige vak dat dit vanuit zijn essentie al jaren aanbiedt, PO, wel ontmanteld tot 1 lesuurtje van 50min in het eerste middelbaar.

Ik weet ook wel dat het vak niet altijd zo succesvol gegeven werd, het hangt zoals altijd af van de leerkracht haar/zijn kwaliteiten. Maar zoals ik het altijd gaf/geef vertrok ik altijd vanuit een vraagstelling. Zoals we hebben hier ijzerdraad, karton en zilverpapier, hoe maken we hier robotten van? Ondertussen laten zien hoe Giacometti of Panamarenko het zouden aanpakken… En op zulke manieren leerlingen samen robots laten maken, laten plannen, overleggen… lijkt me toch zeer leerzaam. En ja, dit kon op twee lesuren achtereen, maar lukt niet meer op één lesuur. Daarmee bekomt men enkel wat men eigenlijk niet wil, wat kleine tekenopdrachten op papier die veel minder creatief uitdagend zullen zijn.

Ik vind dit echt triest voor de leerlingen. Dagelijks hoor ik van de leerlingen: PO is het tofste vak. Ik verdrijf niet, dit vak is zeer belangrijk binnen de 1e graad op school voor het welbevinden van de jonge leerlingen die van hun vertrouwde lagere school komen.

Ikzelf ben nogal breed gekwalificeerd dankzij mijn diploma aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, dus andere vakken binnen KSO kan ik ook geven. Maar niet iedereen kan dit, dus dit gaat gevolgen geven. Voor vele leraren wordt het een slagveld, omdat de helft van hun lesuren zullen wegvallen en ze nog meer worden verspreid over verschillende scholen. Plus wat er overblijft zal niet meer zo veel voorstellen. Nu hebben de scholen nog dikwijls goed uitgeruste lokalen voor dit vak, want er worden nog wekelijks vele lesuren in gegeven. Als het zo afgebouwd zal worden blijft er ook van die uitrusting, drukpersen, kleibanken, schilderhoeken… niet meer veel over.

Nu lees ik in de lessentabel en leerplannen dat ze de visie hebben om zelfs wat er overblijft nog meer theoretisch te maken. Ze gaan muzikale (MO) en plastische opvoeding (PO) samenvoegen tot één uurtje ‘artistieke vorming’. Dus eigenlijk dichter naar een esthetische of kunstgeschiedenis richting brengen door de opdrachten theoretischer in te vullen. Dat terwijl we eigenlijk in het secundair al jaren ‘creatieve vorming’ geven, met een vleugje kunst, waarbij het creatieve voorop staat om ieder talent aan bod te laten komen en niet enkel het schilder of tekentalent.

Ik heb al meer dan 23 jaar ervaring als leerkracht. Ik heb het vak altijd met mijn hart gegeven. Als leerlingen creatief bezig zijn wordt er wel dikwijls wat besproken, het welbevinden, oplossen van conflicten, problemen waarvoor ik tijd had kwamen aan bod. Het is een enkele uurtjes per week op een andere manier denken, actief doen, tussen alle theoretische leervakken, zeker goed in tijden van leerstress, en faalangst.

Ikzelf heb in mijn carrière ook verschillende kunstvakken gegeven in het kunstsecundair en deeltijds kunstonderwijs. Zo heb ik naast PO, waarnemingstekenen, beeldende vorming gegeven, waaronder tien jaar in het volwassenenonderwijs webdesign, Photoshop, Indesign en Illustrator. Maar PO is me altijd nauw aan het hart gebleven. Ik weet wel dat het concept misschien niet meer qua naam van deze tijd was, maar in tijden van ‘Creative thinking’ kan men toch zeker zo’n vak vanuit dit nieuwe perspectief invullen zonder af te schaffen.

Voor alle duidelijkheid, ik ben niet tegen nieuwe eindtermen, maar elke hervorming moet dit vak er al aan geloven. Ik herinner me nog tijden dat PO in de eerste drie jaren voorkwam. Van dit vak besluit men nogal snel dat het in het deeltijds kunstonderwijs aan bod kan komen. Maar dit is niet echt zo voor de brede diverse lagen van onze jongeren, zij krijgen die kansen niet. Waarom dit vak altijd afbouwen, bv. LO is nooit in vraag gesteld, want belangrijk voor de fysieke gezondheid, dan moet dit vak ook blijven en beter ingevuld worden over de graden heen, want creatief, oplossingsgericht denken, iets uitproberen, moet ook aangeleerd worden.

Geplaatst in cultuur, onderwijs, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Jongeren en volwassenen, hebben elkaar nodig!

“We dreigen te veel van onze jongeren te verliezen in probleemgedrag. En dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid,” zegt kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens. Hij gaf in vijf Vlaamse steden deze scherpzinnige lezing ‘Tieners, hou ze vast’. Een must voor elke opvoeder. De opbrengst van deze lezingen ging naar Youth at Risk. Die organisatie geeft jongeren tussen 15 en 21 jaar met een dossier bij de jeugdrechter een kans om hun leven weer op de sporen te krijgen. Meer boeiende lezingen over onderwijs bekijken? https://www.youtube.com/playlist?list…

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen