KULeuven onderzoek 2019: Diversiteit omarmen loont voor alle leerlingen!

Uit de DS, auteur: SIMON GRYMONPREZ

Scholen die aan de slag gaan met de culturele diversiteit van hun leerlingen, verkleinen de kloof tussen allochtone en autochtone scholieren, op het vlak van zowel welzijn als prestaties. Door de aandacht voor multiculturaliteit gaan autochtone scholieren ook niet minder scoren of voelen ze zich niet minder thuis op school. Dat blijkt uit een grootschalige studie bij 66 Vlaamse scholen en 3.131 middelbare scholieren. Onderzoekers van het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie (KU Leuven) bestudeerden hoe het diversiteitsbeleid van een school leerprestaties en welbevinden beïnvloedt.

‘Een multicultureel beleid krijgt zowel de minderheid als de meerderheid mee’, concludeert onderzoeker Loes Meeussen. ‘Bovendien impliceert een multiculturele aanpak geen nivellering.’

De KU Leuven-onderzoekers typeerden aan de hand van het schoolreglement en de school­missie de filosofie en regels van de 66 scholen rond culturele diversiteit. De meeste kiezen voor een ‘kleurenblinde’ aanpak: culturele verschillen worden er genegeerd of irrelevant geacht. De scholen focussen op het individu.

‘Als je culturele verschillen irrelevant acht, doe je niets met de ongelijkheden die bestaan’LOES MEEUSSENOnderzoeker KU Leuven

Een andere groep kiest voor een assimilatiebeleid, dat vooral de ‘Vlaamse’ cultuur benadrukt. Een minderheid van de scholen kiest voor een multiculturele aanpak, die culturele diversiteit erkent en incorporeert in de pedagogische aanpak. Ook zijn er scholen die de verschillende manieren van aanpak combineren.

Nederlands en wiskunde

De 3.131 middelbare scholieren werden op verschillende momenten in 2013 en 2014 bevraagd. Onderzoekers wilden weten of scholieren zich op school thuisvoelden, maar peilden ook naar hun resultaten voor Nederlands en wiskunde.

Na correcties voor een aantal factoren (zoals de opleiding van de ouders en studierichting) scoorden leerlingen met allochtone roots (vooral tweedegeneratiemigranten) in het algemeen minder voor Nederlands en wiskunde en voelden ze zich minder thuis op school dan de autochtone scholieren. Maar op scholen die kiezen voor een multiculturele aanpak verkleint dat verschil én scoren de autochtone scholieren niet minder goed of voelen ze zich niet minder thuis.

Dat laatste is belangrijk, zegt Meeussen. ‘Sommige studies in bedrijfscontexten vonden dat door multicultureel beleid de meerderheid zich aan de kant geschoven voelt. Maar zolang je inclusief multicultureel bent, pikt iedereen een graantje mee.’

Onbedoelde effecten

Opmerkelijk genoeg doet een kleurenblinde aanpak de kloof tussen allochtone en autochtone leerlingen niet verkleinen. ‘De intentie van een kleurenblinde aanpak is goed’, legt Meeussen uit. ‘Maar er zijn onbedoelde effecten. Als je culturele verschillen irrelevant acht, doe je niets met de ongelijkheden die bestaan. Als je zegt dat iedereen gelijk is, geef je bovendien het signaal dat iedereen een beetje gelijk moet zijn. “Laat je culturele achtergrond maar thuis”, lijkt het dan.’

‘Scholen met een kleurenblind of een assimilatiebeleid hebben goede bedoelingen’, erkent Meeussen. ‘Ze willen conflicten en discriminatie op school vermijden. Maar door geen oog te hebben voor de culturele verschillen blijkt dat allochtone jongeren zich minder gewaardeerd voelen. Dat heeft een effect op hun prestaties.’

Drie manieren om ermee om te gaan

● ‘Kleurenblind’ beleid

De school heeft geen oog voor de culturele verschillen tussen de leerlingen of die worden niet relevant geacht. De focus ligt op het individu en er is een nultolerantie ten opzichte van discriminatie. Religieuze symbolen (zoals de hoofddoek) zijn verboden. Het uitgangspunt is: ‘Wij als school zien geen verschil.’

● Assimilisatiebeleid

De school ‘verwerpt’ volgens de onderzoekers culturele diversiteit en staat in het teken van de ‘Vlaamse’ cultuur. Zo geldt er een verbod op hoofddoeken en is het gebruik van een andere moedertaal op school niet toegestaan.

● Multicultureel beleid

De school benadert diversiteit op een positieve manier. Zo zijn er lessen en andere schoolactiviteiten om te leren uit culturele verschillen. Inclusiviteit en diversiteit komen aan bod in de lessen.

https://nieuws.kuleuven.be/nl/2019/multicultureel-beleid-op-school-verkleint-de-kloof-tussen-leerlingen-met-diverse-achtergronden/view?fbclid=IwAR0Q1aYWcZK2Hzh84U60HIXi1tl6OhVQtCqkWWJrjoB2UH5sm29g8sduptI

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0146167219838577

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hoogbegaafd, en toch jaar blijven zitten

 door (jvde)
Aan het einde van het middelbaar is een op de tien begaafde leerlingen al eens blijven zitten.

Voor het eerst brachten onderzoekers van de UGent, de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven uitgebreid in kaart hoe de schoolcarrière van hoogbegaafden verloopt in vergelijking met die van ‘normale’ leerlingen. Opvallend: op het einde van het middelbaar blijkt dat een op de tien hoogbegaafde leerlingen al eens is blijven zitten. Bij jongens zelfs één op de zes.

Kinderen met een IQ boven de 120, of tien procent van de best scorende kinderen op een IQ-test, werden in het onderzoek als hoogbegaafd beschouwd. De onderzoekers analyseerden gegevens van bijna zesduizend leerlingen.

Over het algemeen doen de slimmeriken het beter op school dan anderen, maar naarmate de schoolcarrière vordert, verkleint dat verschil. Op het einde van het middelbaar bleef al één op de tien hoogbegaafden zitten, tegenover 34 procent van de gemiddelde leerlingen. ‘Dat lijkt nog mee te vallen, maar de begaafde groep zou in principe élke richting moeten aankunnen’, zegt projectleidster en schoolpsychologe Karine Verschueren (KU Leuven). ‘Dat heeft onder meer te maken met een gebrek aan motivatie en ondersteuning op school.’

De overstap naar het hoger onderwijs is nog problematischer. Na drie jaar had 39 procent van de hoogbegaafden vertraging opgelopen, wat bijna evenveel is als bij de gemiddelde studenten.

Hoogbegaafdel-lln

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vanuit burgerschapscompetenties werken aan een open, inclusieve en duurzame samenleving

Met deze oproep wil de Koning Boudewijnstichting leerkrachten en andere onderwijsactoren financieel ondersteunen om te experimenteren met nieuwe, participatieve onderwijspraktijken gericht op het ontwikkelen van burgerschapscompetenties.

https://www.veranderwijs.nu/oproep-april-2019?fbclid=IwAR0f1AfQDpn25EHtX52wZ3mRUWKbTQb5vTlIf3g2WGsUPVKZcvt0qtQqcH0

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Creativiteit in het onderwijs verdwijnt!

TheFutureIsFixable

Als leraar heb ik half november op mijn school vernomen dat het vak PO, Plastische Opvoeding, in de eerste graad volgend schooljaar met de helft zal afgebouwd worden. Van 2 lesuren naar 1 u in de eerste jaars A- en B-stroom, vanaf volgend jaar blijft in het 2de jaar zelfs niets meer over, gaat van 1 lesuur naar 0.

Het is vreemd dat in tijden dat ‘out of the box’ denken juist dit vak afbouwt. Er wordt algemeen beweerd dat creatief zijn bij de belangrijkste vaardigheden naar de toekomst hoort. Ook in de eindtermen wordt het benoemd, maar in de praktijk wordt het enige vak dat dit vanuit zijn essentie al jaren aanbiedt, PO, wel ontmanteld tot 1 lesuurtje van 50min in het eerste middelbaar.

Ik weet ook wel dat het vak niet altijd zo succesvol gegeven werd, het hangt zoals altijd af van de leerkracht haar/zijn kwaliteiten. Maar zoals ik het altijd gaf/geef vertrok ik altijd vanuit een vraagstelling. Zoals we hebben hier ijzerdraad, karton en zilverpapier, hoe maken we hier robotten van? Ondertussen laten zien hoe Giacometti of Panamarenko het zouden aanpakken… En op zulke manieren leerlingen samen robots laten maken, laten plannen, overleggen… lijkt me toch zeer leerzaam. En ja, dit kon op twee lesuren achtereen, maar lukt niet meer op één lesuur. Daarmee bekomt men enkel wat men eigenlijk niet wil, wat kleine tekenopdrachten op papier die veel minder creatief uitdagend zullen zijn.

Ik vind dit echt triest voor de leerlingen. Dagelijks hoor ik van de leerlingen: PO is het tofste vak. Ik verdrijf niet, dit vak is zeer belangrijk binnen de 1e graad op school voor het welbevinden van de jonge leerlingen die van hun vertrouwde lagere school komen.

Ikzelf ben nogal breed gekwalificeerd dankzij mijn diploma aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, dus andere vakken binnen KSO kan ik ook geven. Maar niet iedereen kan dit, dus dit gaat gevolgen geven. Voor vele leraren wordt het een slagveld, omdat de helft van hun lesuren zullen wegvallen en ze nog meer worden verspreid over verschillende scholen. Plus wat er overblijft zal niet meer zo veel voorstellen. Nu hebben de scholen nog dikwijls goed uitgeruste lokalen voor dit vak, want er worden nog wekelijks vele lesuren in gegeven. Als het zo afgebouwd zal worden blijft er ook van die uitrusting, drukpersen, kleibanken, schilderhoeken… niet meer veel over.

Nu lees ik in de lessentabel en leerplannen dat ze de visie hebben om zelfs wat er overblijft nog meer theoretisch te maken. Ze gaan muzikale (MO) en plastische opvoeding (PO) samenvoegen tot één uurtje ‘artistieke vorming’. Dus eigenlijk dichter naar een esthetische of kunstgeschiedenis richting brengen door de opdrachten theoretischer in te vullen. Dat terwijl we eigenlijk in het secundair al jaren ‘creatieve vorming’ geven, met een vleugje kunst, waarbij het creatieve voorop staat om ieder talent aan bod te laten komen en niet enkel het schilder of tekentalent.

Ik heb al meer dan 23 jaar ervaring als leerkracht. Ik heb het vak altijd met mijn hart gegeven. Als leerlingen creatief bezig zijn wordt er wel dikwijls wat besproken, het welbevinden, oplossen van conflicten, problemen waarvoor ik tijd had kwamen aan bod. Het is een enkele uurtjes per week op een andere manier denken, actief doen, tussen alle theoretische leervakken, zeker goed in tijden van leerstress, en faalangst.

Ikzelf heb in mijn carrière ook verschillende kunstvakken gegeven in het kunstsecundair en deeltijds kunstonderwijs. Zo heb ik naast PO, waarnemingstekenen, beeldende vorming gegeven, waaronder tien jaar in het volwassenenonderwijs webdesign, Photoshop, Indesign en Illustrator. Maar PO is me altijd nauw aan het hart gebleven. Ik weet wel dat het concept misschien niet meer qua naam van deze tijd was, maar in tijden van ‘Creative thinking’ kan men toch zeker zo’n vak vanuit dit nieuwe perspectief invullen zonder af te schaffen.

Voor alle duidelijkheid, ik ben niet tegen nieuwe eindtermen, maar elke hervorming moet dit vak er al aan geloven. Ik herinner me nog tijden dat PO in de eerste drie jaren voorkwam. Van dit vak besluit men nogal snel dat het in het deeltijds kunstonderwijs aan bod kan komen. Maar dit is niet echt zo voor de brede diverse lagen van onze jongeren, zij krijgen die kansen niet. Waarom dit vak altijd afbouwen, bv. LO is nooit in vraag gesteld, want belangrijk voor de fysieke gezondheid, dan moet dit vak ook blijven en beter ingevuld worden over de graden heen, want creatief, oplossingsgericht denken, iets uitproberen, moet ook aangeleerd worden.

Geplaatst in cultuur, onderwijs, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Jongeren en volwassenen, hebben elkaar nodig!

“We dreigen te veel van onze jongeren te verliezen in probleemgedrag. En dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid,” zegt kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens. Hij gaf in vijf Vlaamse steden deze scherpzinnige lezing ‘Tieners, hou ze vast’. Een must voor elke opvoeder. De opbrengst van deze lezingen ging naar Youth at Risk. Die organisatie geeft jongeren tussen 15 en 21 jaar met een dossier bij de jeugdrechter een kans om hun leven weer op de sporen te krijgen. Meer boeiende lezingen over onderwijs bekijken? https://www.youtube.com/playlist?list…

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Atletiek palmares Luc Van Berlo

Luc Van Berlo (atleet)

Discipline:           sprint, specialisatie 400 meter

Eerste titel:         Belgisch indoorkampioen 400 m 1994

Tweede titel:       Vlaams (VAL) outdoorkampioen 400 m 1995

Portaal                 Atletiek

Luc Van Berlo (1968) is een Belgische atleet, die gespecialiseerd is in de sprint, fond. Zijn belangrijkste prestaties zijn Vlaams kampioen outdoor, Universitair en Belgisch indoor,  plus hij behaalde 3x brons Belgisch podium op de 400 meter.

Deelname 400m Internationale Indoor meeting Gent 1992

Inhoud

  • 1 Loopbaan
  • 2 Vlaamse kampioenschappen
  • 3 Persoonlijke records
  • 4 Palmares

o            4.1 200 m

o            4.2 400 m

o            4.3 800 m

Loopbaan

Luc Van Berlo werd in 1991 kampioen bij Belgisch studentenkampioenschap indoor atletiek op de 400 m. In 1994 werd hij indoorkampioen op de 400 m. Tussen 1994 en 1998 behaalde hij 3x brons Belgisch podium, werd hij eenmaal VAL kampioen, 5 keer provinciaal kampioen outdoor en indoor Belgisch kampioen op de 400 m en één maal op de 800 m. Hij was aangesloten bij Antwerp Atletiek Club (AAC) tot 1994 en OLSE Merksem AC. In zijn loopbaan heeft hij twee keer de 4×400 ploeg voor de Europacub versterkt, ook 1x individueel op de 400 meter in Basel. Hij is nog steeds actief bij OLSE Merksem AC is als trainer, aangesloten bij VAT.

Vlaamse kampioenschappen

Outdoor

Onderdeel          Jaar

400 m                 1995

Indoor

Onderdeel          Jaar

400 m                  1994

Persoonlijke records

Outdoor

Onderdeel          Prestatie             Datum                Plaats

200 m                   22,11 s                07 juni 1997       Oordegem

300 m                   34,35 s                21 juli 1997        Merksem

400 m                   47,70 s                12 juli 1997        Anderlecht

800 m                   1 m 49,22 s         22 juni 1995       Merksem

Indoor

Onderdeel          Prestatie             Datum                              Plaats

400 m                  48,68 s                 16 februari 1994             Gent

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Bezoek deze zomer zeker Museum2030 bij Habbekrats in Gent!

 

museum2030

Museum 2030 archiveert het heden en etaleert de toekomst. Je herontdekt er de verloren voorwerpen en vergeten jobs van vandaag. En onthult de kansen en dromen die een heerlijke, nieuwe wereld biedt. Wat wil jij later worden? Welkom in ons curiositeitenkabinet! Zie:  http://museum2030.be/

Museum 2030 is een positieve sensibiliseringscampagne van VZW CodeFever binnen het project “Weg het met Mattheus-effect”, één van de goedgekeurde projecten binnen het Digital Belgium Skills Fund van Alexander De Croo. We willen ouders en kinderen op originele wijze, met een bijzonder optimistische knipoog overtuigen van het belang van 21st century skills. Museumcurator CodeFever vzw organiseert programmeerlessen voor kinderen van 8 tot en met 15 jaar, in 33 steden in Vlaanderen. We leren kinderen computationeel leren in een buitenschools en diepgaand leertraject, omdat dit één van de belangrijkste vaardigheden zal worden van de 21ste eeuw. CodeFever vindt het belangrijk dat ieder kind mee is, in deze razendsnel veranderende leef- en werkcontext. Binnen dit project organiseert CodeFever 15 kampen voor kansarme kinderen en 200 workshops in scholen met met meer dan 70% ‘indicatorleerlingen’. What’s next? Het museum leeft verder en zal het komende jaar mee blijven evolueren met de nieuwe trends & inzichten die visionairen en industry leaders met ons delen. Met nieuwe collecties, items en interviews houden we jullie op de hoogte van wat 2030 brengt en hoe je jouw skills kan aanscherpen. Wil je meewerken, je verhaal vertellen of een object nomineren? Neem contact op!

Duik in onze museumcollectie en verken er de objecten en beroepen die we tegen het jaar 2030 niet meer actief zullen kennen. De plastic bankkaart, een papieren handleiding, de dokwerker en kassierster… Het zijn slechts enkele van de archiefstukken waar we met nodige nostalgie naar zullen terugblikken, met diezelfde blik die de videocassette of floppy disk nu krijgt.
Gelukkig is onze collectie even veelbelovend als confronterend. Want achter elk museumstuk gaat een positief toekomstbeeld en optimistisch verhaal schuil. Met nieuwe mogelijkheden, kansen, kleine jongens- en meisjesdromen en een blik op dé superskills van de 21ste eeuw. Bij Habbekrats, E Anseeleplein 3 te Gent.

Organisatie van https://www.codefever.be/nl

Geplaatst in onderwijs, Uncategorized | Een reactie plaatsen